Czym zajmuje się Female Seeds?

Historia Female Seeds

Female Seeds jest jedną z firm zajmującą się produkcją nasion konopi. Nasiona te niezbędne są do tego, by hodowcy mogli hodować konopie, z których następnie wytwarza się marihuanę. Początki działalności firmy miały miejsce w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przez pierwszych kilkanaście lat firma nie działała samodzielnie i pod własną marką. Była producentem dostarczającym regularne nasiona konopi innym firmom. Wszystko zmieniło się w roku 2003, kiedy to firma stała się samodzielnym podmiotem gospodarczym. Od tej pory, specjalizuje się w produkcji tylko feminizowanych nasion konopi. Nasiona regularne produkowane wcześniej dają rośliny obojga płci. Z nasion feminizowanych wyrastają tylko rośliny żeńskie, co jest o wiele korzystniejsze z punktu widzenia uprawy. Female Seeds od kilkunastu lat samodzielnie wytwarza nasiona konopi. Nasiona te mają bardzo wysoką jakość, dzięki czemu zostały wielokrotnie dostrzeżone i docenione podczas prestiżowych imprez w branży. Milowymi krokami w rozwoju female seeds było stworzenie kilku odmian konopi, które można bez problemu hodować w zimnym klimacie Holandii. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nasion odmian kwitnących automatycznie i wcześnie dojrzewających.

Misja Female Seeds

Bank nasion Female Seeds od lat dostarcza feminizowane nasiona marihuany najwyższej jakości. Nasiona te mają prawie stuprocentową jednorodność i wysoki współczynnik stabilności. Jednorodność, to gwarancja, że z nasion wyrosną tylko rośliny żeńskie. Stabilność, to gwarancja, że poszczególne rośliny nie będą różnić się od siebie. Misją firmy jest tworzenie odmian konopi nadających się do uprawy w Holandii, gdzie klimat jest dość chłodny. Firma osiągnęła w tym zakresie pełny sukces. Jej osiągnięciami są odmiany konopi, hodowane nie tylko w Holandii, ale wszędzie tam, gdzie jest chłodno. Female seeds stworzyła słynną Easy Sativę. Jej dziełem jest też odmiana marihuany Maroc i Purple Maroc.